Matbaanın Kısa Tarihi

18

Matbaa tekniklerinin ilk olarak Uzak Doğu’da kullanıldığı bilinir. Daha sonra tüm dünyaya yayılmıştır. Günümüzdeki seri üretim anlayışının temellerini 1450’de Johannes Gutenberg atmıştır.

Uzak Doğu’nun ardından M.S 593 yılında Çin’de ilk matbaa makinesi icat edilmiştir. İlk matbaa teknikleri ve işçilikleri ilkeldir. İlk basılan eserin İmparatoriçe Shotoko’nun bastırdığı söylenir. Budizm’in Kutsal Metinleri Sanskrit dilinde Çin alfabesiyle basılmıştır.

Pi Sheng isminde bir Çinli’nin porselenden harfleri kullanarak baskı yapmayı denediği kayıtlarda yer almaktadır.

Devamında Uygurlar’a ulaşan matbaacılık teknikleri, çok eski geçmişi olan bir baskı tekniğidir. Tu-Hang mağarasında bulunan tarihi eserler bunu desteklemektedir.

Kumaşlara yapılan baskının ilk olarak 5. Yüzyılda gerçekleştiği bilinmektedir. Benzer bir teknikle Mısır’da ağaçtan oyma kalıplar kullanılarak kumaş baskısı yapılırmış. Sonrasında aynı sistemle Arapça metinlerin kağıtlara basıldığı tespit edilmiştir. 

Avrupa’da Matbaa

Hollanda’nın Avrupa Matbaacılık tekniklerini en üst seviyeye taşıdığı bilinmektedir. 14. ve 15. yüzyıllar matbaanın parladığı ve ilerlediği dönemler olmuştur.

Johannes Gutenberg

15. yüzyılda  “hattat” ve “hakkak” tekniklerini kullanmıştır. Bunlar Hollanda baskı tekniği olarak bilinir. Hattat, yazı yazanlara; hakkak ise bu yazıları tahtalara geçirenlere denirdi. Bu baskı tekniğinde tahta kapılar kullanılırdı.

Johonnes Gutenberg 1450 yılında hareketli parçalarla baskı yapabilen matbaa makinesini icat etmiştir. Johannes Gutenberg, bu makineyi  Johann Fust’dan aldığı krediyle yapabilmiştir. Basımevini kurmuş ve matbaa devrimini başlatmıştır.

İlk bastığı kitap İncil’dir.  Uygun fiyatla satışını yapmıştır. Kısa sürede çok talep gören yeni matbaa tekniği, Avrupa ülkelerine hızla yayılmıştır. Bu matbaa tekniği “tipo” olarak isimlendirilmiştir. 

Bir Cevap Yazın